Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

studie • articles

1. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Hrubec
Marek Hrubec
Philosophy of Inter-State Recognition and Its Global Limits
view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Daniel Špelda
Daniel Špelda
Secularization, eschatology and the idea of progress according to Hans Blumenberg
view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Matthias Riedl
Matthias Riedl
Living in the Future – Proleptic Existence in Religion, Politics and Art
view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
J. L. Fischer in 1945–1948
view |  rights & permissions | cited by

rozhledy • commentaries and discussion rozhledy • commentaries and discussion

5. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Immanuel Kant
Immanuel Kant
Religion within the Boundaries of Mere Reason
view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Karel Mácha
Karel Mácha
The Crossroads of Life
view |  rights & permissions | cited by

recenze a zprávy • book reviews and news recenze a zprávy • book reviews and news

7. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Břetislav Horyna
Břetislav Horyna
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Filosofický vý­znam současné ekologické krize
view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií
view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia
view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Život a dílo Vladimíra Tardyho
view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar
Jan Zouhar
In memoriam of Ludvík Tošenovský
view |  rights & permissions | cited by

autorské anotace • author’s annotations autorské anotace • author’s annotations

13. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Raclavský
Jiří Raclavský
Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Radim Bělohrad
Radim Bělohrad
Osobní identita a její praktická hodnota
view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Picha
Kdyby chyby: episte­mologie myšlenkových experimen­tů
view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Radim Brázda
Ethicum
view |  rights & permissions | cited by