Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

studie • articles

1. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Dagmar Pichová
Dagmar Pichová
Irony in Pascal’s Work
view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Břetislav Horyna
Břetislav Horyna
Hegel’s Statement “God is dead” with Respect to Kant’s and Fichte’s Philosophies
view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Michal Vavřík
Michal Vavřík
A Contribution to the Interpretation of Hegel’s Philosophy of State
view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Emile Durkheim’s Conception of the Role of Science in Politics
view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Antonín Dolák
Antonín Dolák
Heidegger’s Method and Category Lichtung
view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová
Helena Pavlincová
Karel Vorovka’s Way to American Philosophy
view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Jan Patočka and Kosík’s Dialectics of the Concrete
view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Erika Lalíková
Erika Lalíková
Reflections of Art in the Work of S. Štúr and E. Farkašová
view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Zdeňka Jastrzembská
Zdeňka Jastrzembská
Realistic Explanation of Scientific Success or No Miracle Argument
view |  rights & permissions | cited by

rozhledy a komentáře • commentaries and discussion rozhledy a komentáře • commentaries and discussion

10. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Otakar A. Funda
Otakar A. Funda
On the Hypothetical Character of the Research of Early Christianity
view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
Albína Dratvová in the Mirror of her Diary
view |  rights & permissions | cited by

recenze • book reviews

12. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Potřebujeme filosofii přežití?
view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)
view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová
Helena Pavlincová
Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse
view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Hľadanie skutočnosti
view |  rights & permissions | cited by