Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 21 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

studie / articles

2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková
Sonja Špačková
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
Bookmark and Share
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Maroš Matiaško
Maroš Matiaško
Vulnerability in Discussion
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem zranitelnost běžně používá. Konkrétně jde zejména o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tyto praktické ukázky napomáhají demonstrovat nejenom skutečné problémy aplikace teoretického pojmu, ale i jeho přísliby do budoucnosti.
Bookmark and Share

eseje / essays studie / articles

4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Richard Pospiech, Josef Petrželka
Richard Pospiech
Why Does the Sun Shine and Warm? Aristotle’s Difficulties
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Krob
Josef Krob
Report on the Popularization of Philosophy and Science
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Ivana Holzbachová

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Interview with Dušan Lužný and Luboš Bělka
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

8. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Editorial
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

studie / articles studie / articles

9. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš, Vladislav Suvák
Jaroslav Cepko
How Hipparchia of Maroneia became a famous female philosopher (an analysis of fr. SSR V I 1 from historical-philosophical viewpoint)
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo výklade poukazujeme na momenty, v ktorých je filozofická osobnosť Hip­parchie nadčasová a inšpiratívna aj pre súčasnosť.
Bookmark and Share
10. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Řehulková
Hana Řehulková
The Question of Pilat: The Notion of “Truth” in K. Čapek
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy
Bookmark and Share

eseje / essays eseje / essays

11. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jakub Mácha
Jakub Mácha
Analytic Theories of Metaphor: III. Davidson’s Noncognitive Theory
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Marek Picha
Marek Picha
Thought Experiments in Philosophy: Gettier’s Examples
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
13. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Martin Nuhlíček
Martin Nuhlíček
Instructions for Use of Philosophical Skepticism
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Petr Jemelka
Petr Jemelka
Philosophy and „Weltschmerz“
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
15. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Tomáš Korda
Tomáš Korda
Hegel versus the Philosopher Evo Morales
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
16. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Gabriela Renátová
Gabriela Renátová
When I teach philosophy at a secondary school one day...
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
17. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Lukáš Jurík
Lukáš Jurík
A Genevan
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

18. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Helena Pavlincová
Helena Pavlincová
Dissertations and Doctoral Exams in Philosophy at the Faculty of Arts, Masaryk University in 1924–1950
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
19. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Zobalová
Hana Zobalová
The mask down, Camera rolling, Action
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
20. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share