Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-7 of 7 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

studie / articles

2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková
Sonja Špačková
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
Bookmark and Share
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Maroš Matiaško
Maroš Matiaško
Vulnerability in Discussion
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem zranitelnost běžně používá. Konkrétně jde zejména o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tyto praktické ukázky napomáhají demonstrovat nejenom skutečné problémy aplikace teoretického pojmu, ale i jeho přísliby do budoucnosti.
Bookmark and Share

eseje / essays studie / articles

4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Richard Pospiech, Josef Petrželka
Richard Pospiech
Why Does the Sun Shine and Warm? Aristotle’s Difficulties
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Krob
Josef Krob
Report on the Popularization of Philosophy and Science
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Ivana Holzbachová

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Interview with Dušan Lužný and Luboš Bělka
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share