Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share

eseje / essays eseje / essays

2. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jakub Mácha
Jakub Mácha
Analytic Theories of Metaphor
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics (1936). Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka (1954–79). Třetí část (v příštím čísle) představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii (1978).
Bookmark and Share
3. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Pavel Materna
Pavel Materna
Do Values Exist?
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
4. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka, Irena Radová
Josef Petrželka
Zeus and Hot Jupiters
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Prvními objevenými exoplanetami byli horcí jupiteři. Kepler ale ukázal, že se jednalo jen o observační zkreslení a minimálně ve vnitřních částech planetárních systémů dominují mini-neptuni.
Bookmark and Share

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

5. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
In the Department of Philosophy
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková
Dagmar Pešková
An Acknowledgement of Jiří Gabriel at the Occasion of his Jubilee. Jiří Gabriel – My Class Teacher
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
On a Good Man (A Fairytale)
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
8. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Petr Jemelka
Petr Jemelka
On the Significance of the History of Czech Philosophy – What to Blame Jiří Gabriel For
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
9. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Jiří Gabriel – the Great Questioner
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
10. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Krob
Josef Krob
What Jiří Gabriel – A Man of Tricky Questions – Did to Me
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
11. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková
Dagmar Pešková
Karel Engliš’s “Intellectualist” Concept of Value
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Helena Pavlincová, Jiří Gabriel
Helena Pavlincová
The Philosophical Seminar at the Faculty of Arts of Masaryk University in 1926–1950
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.
Bookmark and Share
13. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jan Keller

view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Interview with Josef Krob and Bohumil Fořt
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share