Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 61-80 of 368 documents

Show/Hide alternate language

61. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by

eseje / essays eseje / essays

62. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jakub Mácha
Jakub Mácha
Analytic Theories of Metaphor
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics (1936). Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka (1954–79). Třetí část (v příštím čísle) představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii (1978).
63. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Pavel Materna
Pavel Materna
Do Values Exist?
view |  rights & permissions | cited by
64. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka, Irena Radová
Josef Petrželka
Zeus and Hot Jupiters
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Prvními objevenými exoplanetami byli horcí jupiteři. Kepler ale ukázal, že se jednalo jen o observační zkreslení a minimálně ve vnitřních částech planetárních systémů dominují mini-neptuni.

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

65. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
In the Department of Philosophy
view |  rights & permissions | cited by
66. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková
Dagmar Pešková
An Acknowledgement of Jiří Gabriel at the Occasion of his Jubilee. Jiří Gabriel – My Class Teacher
view |  rights & permissions | cited by
67. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
On a Good Man (A Fairytale)
view |  rights & permissions | cited by
68. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Petr Jemelka
Petr Jemelka
On the Significance of the History of Czech Philosophy – What to Blame Jiří Gabriel For
view |  rights & permissions | cited by
69. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Jiří Gabriel – the Great Questioner
view |  rights & permissions | cited by
70. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Krob
Josef Krob
What Jiří Gabriel – A Man of Tricky Questions – Did to Me
view |  rights & permissions | cited by
71. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková
Dagmar Pešková
Karel Engliš’s “Intellectualist” Concept of Value
view |  rights & permissions | cited by
72. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Helena Pavlincová, Jiří Gabriel
Helena Pavlincová
The Philosophical Seminar at the Faculty of Arts of Masaryk University in 1926–1950
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.
73. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jan Keller

view |  rights & permissions | cited by
74. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Interview with Josef Krob and Bohumil Fořt
view |  rights & permissions | cited by

75. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by

studie / articles studie / articles

76. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Matěj Troup
Matěj Troup
Legitimacy of Aristotelian Inspirations in Contemporary Philosophy of Friendship
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The starting point of the article is that the contemporary English written philosophy of friendship is strongly inspired by Aristotelian theory of friendship and considers this theory as the most influential among ancient theories. The starting point is illustrated in the first part of the article by general and specific examples.Second and main part aims to examine justification of such a primacy of Aristotle’s inspirationsin contemporary philosophy of friendship. The verification is performed through comparison of qualities of Aristotle´s theory and theories of other ancient philosophers – Plato, Cicero and Plutarch.

eseje / essays eseje / essays

77. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Jakub Mácha
Jakub Mácha
Analytic Theories of Metaphor
view |  rights & permissions | cited by
78. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Martin Nuhlíček
Martin Nuhlíček
The Relation of Truth and Justification in the Theory of Knowledge
view |  rights & permissions | cited by
79. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Tomáš Korda
Tomáš Korda
Nuclear power and environmental crisis
view |  rights & permissions | cited by
80. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Hana Řehulková
Hana Řehulková
Masaryk’s Masaryk University
view |  rights & permissions | cited by