Search narrowed by:
Displaying: 1-3 of 3 documents

0.023 sec

1. Philotheos: Volume > 1
Predrag Milidrag Francisko Suárez о poimanju, božanskim idejama i večnim istinama
2. Philotheos: Volume > 1
Predrag Čicovački Suđenje čoveku i suđenje Bogu: Refleksija o Jovu i Velikom inkvizitoru
3. Philotheos: Volume > 10
Frano Prcela Spis Jurja Križanića „Della Missione in Moscovia“ (1641): Prikaz djela i njegove dijaloške i teološke implikacije za aktualni ekumenski dijalog Katoličke crkve s Pravoslavnim crkvama