Displaying: 1-20 of 21 documents

0.15 sec

1. Studia Phaenomenologica: Volume > 2 > Issue: 1/2
Cristian Ciocan Orcid-ID Reperele Unei Simetrii Rǎsturnate: Fenomenologia Morţii Între Heidegger şi Levinas
2. Studia Phaenomenologica: Volume > 2 > Issue: 3/4
Ion Tănăsescu Intenţionalitatea în exegeza brentaniană schiţa unei polemici
3. Studia Phaenomenologica: Volume > 2 > Issue: 3/4
Victor Popescu Persoană, valori şi afectivitate scheler – o fenomenologie în răspăr
4. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: 3/4
Paul Marinescu Orcid-ID Adevǎr şi istorie: Enigma Reprezentǎrii Trecutului
5. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel, Gabriel Liiceanu „… o dezvǎluire a posibilitǎţilor de filozofare ale unei limbi…“
6. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel Ironia romanticǎ şi idealismul german
7. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel Însemnare la scrierea lui Heidegger „Arta şi spaţiul“
8. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Martin Heidegger Hölderlin şi esenţa poeziei (Fragmente)
9. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel, Constantin Aslam Walter Biemel: un neamţ pentru România
10. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel „Sonetele cǎtre Orfeu“ de Rainer Maria Rilke: Încercare de interpretare
11. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel Martin Heidegger
12. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Gabriel Liiceanu Laudatio pentru Walter Biemel
13. Studia Phaenomenologica: Volume > 3 > Issue: Special
Walter Biemel, I. Oprişan Cu Walter Biemel despre trecutul, prezentul şi viitorul filozofiei
14. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Cristian Ciocan Orcid-ID Moartea Celuilalt: Explorare Fenomenologică
15. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Mădălina Diaconu Atingerea. Proiectul unei Estetici Tactile
16. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 1/2
M. Diaconu Traum, Logik und Geld (Vienna, 18-21 October 2000)
17. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Book Reviews
abstract | view |  rights & permissions
"Gabriel Cercel: Martin HEIDEGGER, Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges; Attila Szigeti: Emmanuel LEVINAS, Positivité et transcendance. Suivi de Lévinas et la phenomenology; Cristian Ciocan: Jean-Luc MARION, Crucea vizibilului; Gabriel Cercel: Mădălina DIACONU, Blickumkehr. Mit Martin Heidegger zu einer relationalen ästhetik; Cristina Ionescu: Mark WRATHALL, Jeff MALPAS (eds.), Essays in Honour of Hubert L. Dreyfus; Cristian Ciocan: Ion COPOERU, Aparenţă şi sens. Repere ale fenomenologiei constitutive; Cristian Ciocan: Michael INWOOD, A Heidegger Dictionary; Cristian Ciocan: Linda FISCHER, Lester EMBREE (eds.), Feminist Phenomenology; Mădălina Diaconu: Renato CRISTIN, Fenomeno storia. Fenomenologia e storicità in Husserl e Dilthey; Cristian Ciocan: Michel HAAR, La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique; Gabriel Cercel: Otto PÖGGELER, Heidegger in seiner Zeit; Roxana Albu: James RISSER (ed.), Heidegger toward the Turn, Essays on the work of the 1930s; Cristian Ciocan: Virgil Ciomoş, Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14, Interpretare fenomenologică; Cristina Ionescu: William D. BLATTNER, Heidegger's Temporal Idealism; Bogdan Mincă: Gino ZACCARIA, L'inizio greco del pensiero. Heidegger e l'essenza futura della filosofia; Mădălina Diaconu: Ute GUZZONI, Wohnen und Wandern; Bogdan Tătaru-Cazaban: Emmanuel LÉVINAS, Totalitate şi infinit; Mihail Neamţu: Jean-Luc MARION, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation; Gabriel Cercel: Robert PETKOVŠEK, Heidegger-Index (1919-1927); Cristian Ciocan: Einar ØVERENGET, Seeing The Self. Heidegger on Subjectivity Mihail Neamţu: Rolf KÜHN, Husserls Begriff der Passivität. Zur Kritik der passiven Synthesis in der genetischen Phänomenologie."
18. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Cristian Ciocan Orcid-ID Martin Heidegger: Reperele Traiectoriei Teologice: Schiţă în Jurul a Două Contribuţii Recente
19. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 3/4
Gabriel Cercel Fenomenologia între Bewusstsein şi Dasein Note pe marginea unei noi interpretări
20. Studia Phaenomenologica: Volume > 1 > Issue: 3/4
Mihail Neamţu „Născut, iar nu făcut“ Note despre filozofia Revelaţiei la Michel Henry
abstract | view |  rights & permissions
This paper guides the Romanian reader through a variety of discussions surrounding the central themes of Michel Henry’s latest books (C’est moi la Vérité,1996; Incarnation, 2000). Basically, it aims to present the principles of the phenomenology of Life in Henry’s thought, focusing on the status of the apparition, and of truth, both of which are to be understood not as the ontic relation of adaequatio, but as the self-revelation of Life in the immanence of each non-intentional experience. My review-article draws upon the problem of the ‘original impression’, a crucial stage in shifting the theme of the ‘transcendental body’ and of the ‘self-affection’. At this point, my interpretation suggests that Henry’s phenomenology of affection would require further stark distinctions like the one between the ‘corporeal pain’ and the ‘transcendental sufferance’, very significant from the Christian viewpoint, too. I also try to suggest the importance of Henry’s phenomenology of Life for a radical understanding of bioethics. In addition, I tackle Michel Henry’s strong critique of the autistic sexual love, which sounds strikingly similarly to those raised up, respectively, by S. Kierkegaard and J.-L. Marion. Eventually, my essential claim is that one should reconsider very seriously the importance of the Christian mystical theology (best represented by the Patristic tradition) in order to get an adequate understanding of Michel Henry’s radical phenomenology of Life.