Cover of Filosofska Dumka

Filosofska Dumka

EDITORIAL TEAM

Chief Editors

 • Anatolii Yermolenko
 • Serhii Yosypenko

  G.S. Skovoroda Institute of Philosophy
  National Academy of Sciences of Ukraine
  Triokhsviatytelska st., 4
  Kyiv, Ukraine, 01001

  Email: [email protected]
  Home site: dumka.philosophy.ua

Editorial Board

 • Anatolii Yermolenko (Ukraine)
 • Serhii Yosypenko (Ukraine)
 • Oleh Bilyi (Ukraine)
 • Mykhailo Boichenko (Ukraine)
 • Yevhen Bystrytskyi (Ukraine)
 • Barbara Cassin (France)
 • Simon Critchley (Great Britain / USA)
 • Vincent Descombes (France)
 • Оtfried Höffe (Germany)
 • Vittorio Hösle (USA)
 • Vakhtang Kebuladze (Ukraine)
 • Oleh Khoma (Ukraine)
 • Vitalii Liakh (Ukraine)
 • Vitalii Nechyporenko (Ukraine)
 • Serhii Proleiev (Ukraine)
 • Piotr Sztompka (Poland)
 • Maryna Tkachuk (Ukraine)

Academic Council

 • Anatolii Yermolenko
 • Viktor Andrushchenko
 • Leonid Guberskyi
 • Iryna Dobronravova
 • Mykola Kyseliov
 • Anatolii Kolodnyi
 • Anatolii Konverskyi
 • Vasyl Kremen
 • Mariya Kultaeva
 • Anatolii Loy
 • Volodymyr Melnyk
 • Mykola Mykhalchenko
 • Mykhailo Minakov
 • Volodymyr Ryzhko
 • Taras Vozniak

Managing Editor

Svitlana Ivashchenko, G.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv)

Executive Secretary

Xenija Zborovska, G.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv)

Subeditor

Yulia Kyseliova, G.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv)

Proof-Reader

Viacheslav Nedashkivskyi, G.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv)