Cover of Studia Neoaristotelica

Studia Neoaristotelica

SPECIAL ISSUES

Series Bohemoslovaca

Beginning with volume 13 (2016), the Czecho-Slovak articles in Studia Neoaristotelica will only be published in electronic format. This Czech and Slovak content will be presented as special issues titled "Series Bohemoslovaca". These special issues will be freely accessible online on this web site. Since this material will be freely accessible online, there will be no further printed Czecho-Slovak issues of Studia Neoaristotelica.

Počínaje ročníkem 13 (2016) již neboudou vycházet tištěná Česko-Slovenská čísla časopisu Studia Neoaristotelica. České a slovenské články budou namísto toho publikovány pouze elektronicky na webu PDC; a to každý článek jako samostatné číslo. Zároveň bude tento český a slovenský obsah tvořit novou sérii nazvanou "Series Bohemoslovaca" (která zůstává součástí časopisu Studia Neoaristotelica) a bude volně přístupný.

 • Volume 13, Number 3 - 2016
  Series Bohemoslovaca 1/1
  "Vnímání, kauzalita a pozornost Roger Bacon a Petr Olivi"

 • Volume 13, Number 4 - 2016
  Series Bohemoslovaca 1/2
  "Tomáš Akvinský instrumentalistou v matematice? (Kritika Sousedíkovy a Svobodovy interpretace)"

 • Volume 13, Number 5 - 2016
  Series Bohemoslovaca 1/3
  "Scholastický příspěvek k ideálu jednoty lidstva a jejímu politickému vyjádření v 16. a 17. století v kontextu předchozího a následného vývoje"

 • Volume 13, Number 6 - 2016
  Series Bohemoslovaca 1/4
  "Doctrina de connotatis v barokně-scholastické diskusi"

 • Volume 13, Number 7 - 2016
  Series Bohemoslovaca 1/5
  "Iracionalita racionálního kompatibilismu: (Kritika studie Davida Peroutky)"